OGÓLNOPOLSKI KONKURS "WZOROWA FIRMA"

DANE TELEADRESOWE

Szanowni Państwo
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu 'Wzorowa Firma" oraz Karty Zgłoszeniowe

prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres organizatora Konkursu:

biuro@europapressmedia.pl

lub listownie na adres:
Wydawnictwo Europa Press Media
ul. Wesoła 51, sekretariat lok. 304
25-303 Kielce
z dopiskiem Konkurs „Wzorowa Firma”


Tel/Fax: (+48) 41 340-71-10       
Mobile: 883-000-354 

Copyright Nazwa.pl