Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lok.206   Telefon: 41-341-52-82, 576-544-990

           

Jesteś tutaj: AKTUALNOŚCI Zakończono Certyfikację Konkursową

Zakończono Certyfikację Konkursową

To nie był łatwy wybór. Eksperci wnikliwie analizowali każdą przesłana aplikację, oceniając m.in.: zrealizowane inwestycje, poziom obsługi mieszkańców, wprowadzone usprawnienia, zakres świadczonych usług czy plany i możliwości rozwoju. Ostatecznie do finałowego rozstrzygnięcia zakwalifikowano 14 podmiotów. Są wśród nich zarówno spółki  wodno-ściekowe, zakłady utylizacji odpadów czy firmy dostarczające ciepło.   W każdym z omawianych dokumentów aplikacyjnych Eksperci znaleźli wiele plusów, jakie z powodzeniem można by było wprowadzić jako rozwiązania systemowe. Co ciekawe – wiele firm aplikując do Nagrody – przedstawiło bardzo szeroki zakres działalności, łącząc w sobie najważniejsze dla życia mieszkańców funkcje firmy komunalnej od wywozu nieczystości, odbioru odpadów, poprzez dostawę wody a nawet zarządzanie budynkami czy obiektami sportowymi.  Wyniki obrad Kapituły przekazywane były spółkom wraz z uzasadnieniem po każdorazowej certyfikacji.