Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lok.206   Telefon: 41-341-52-82, 576-544-990

           

Jesteś tutaj: Strona główna

WZOROWA FIRMA

"Wzorowa Firma" to najlepszy w Polsce konkurs dla firm komunalnych, spółek,  instytucji państwowych oraz prywatnych podmiotów gospodarczych.

WZOROWA FIRMA to logo promocyjne będące rozpoznawalnym symbolem prawidłowego zarządzania, wdrażania nowoczesnych systemów innowacyjnych w produkcji oraz wykorzystania polskich osiągnięć naukowych dla rozwoju przemysłu. To także symbol potwierdzający prawidłowe zarządzanie kadrą pracowniczą oraz wykorzystanie różnego rodzaju dotacji prowadzących do rozwoju. To także powód do dumy dla pracowników, którzy tworząc nowe produkty pod szyldem „Wzorowa Firma”, mogą być pewni, że  pracują w jednym z najlepszych zakładów w Polsce. Jednak aby otrzymać nagrodę i Tytuł, trzeba przejść długą drogę. Po pierwsze nominowani do nagrody oferują usługi lub towary najwyższej jakości, dostępne w sposób jawny i klarowny. Po drugie musi być prowadzona klarowna i czysta polityka cenowa, uwzględniająca oczekiwania konsumentów. Po trzecie trzeba mieś pomysły i działać społecznie aby wspierać mieszkańców np. przy organizacji imprez plenerowych, fundowaniu stypendiów naukowych dla uczniów czy organizując dla nich staże zawodowe.  

LAUREACI  KONKURSU

 

WZOROWA FIRMA 2021

WZOROWA FIRMA 2021

Prezentujemy Laureatow Konkursu "Wzorowa Firma" Komunalni 2021, ktorzy nagrody odebrali podczas uroczystej Gali w Warszawie. 

WZOROWA FIRMA 2017

WZOROWA FIRMA 2017

 W 2017 roku zorganizowano trzy Gale Finałowe w trzech róznych Regionach:  Podlaskim, Dolnośląskim i Podkarpackim.

WZOROWA FIRMA 2016

WZOROWA FIRMA 2016

W 2016 roku przy współpracy Życia Regionów zorganizowano 3 Gale Wzorowych w województwach: Łódzkim, Małopolskim oraz Warmińsko-Mazurskim

WZOROWA FIRMA 2015

WZOROWA FIRMA 2015

Na tej stronie poznacie Państwo pierwszych laureatów w konkursie "Wzorowa Firma". Nagrody wręczone zostały w Targach Kielce dla dwunastu przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.

O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs "Wzorowa Firma" organizowany jest przy współpracy Forum Ekspertów raz do roku. Przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie i docenienie ogromnej roli, jaką w codziennym życiu każdego z nas odgrywają Polskie firmy komunalne, zakłady produkcyjne czy spółki akcyjne.   

Konkurs daje możliwość zaprezentowania oraz nagrodzenia najlepszych firm, które dzięki zrealizowanym Projektom inwestycyjnym oraz oferowanym usługom i towarom mogą być stawiane za wzór dla innych. Pierwsze nagrody wręczono w 2015 roku, a tytułem "Wzorowa Firma" nagrodzone zostały przedsiębiorstwa z Województwa Świętokrzyskiego. Od tamtego czasu kilka razy w roku realizowano Projekt w poszczególnych Regionach Polski, uwzględniając nominacje przekazywane do Organizatora Konkursu przez Urzędy Marszałkowskie. Tytuły Liderów przyznawane są w różnych kategoriach, związanych z najważniejszymi dziedzinami życia gospodarczego, jakimi są m.in: Gospodarka Komunalna, Budownictwo, Przemysł Maszynowy, Rolnictwo, Przetwórstwo Spożywcze czy Usługi Medyczne. Szczegóły oraz zasady przystąpienia do Konkursu opisane są w zakładce Regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU

Wzorowa Firma to 
symbol sukcesu

Nagrodzone przedsiębiorstwa i firmy to 
przykład w jaki sposób można 
wykorzystywać możliwości Rozwoju 
by odnosić sukces

Wzorowa Firma to gwarancja
Udanej Współpracy

Nagrodzone przedsiębiorstwa to przykład, 
w jaki sposób współpracować 
z klientami i kontrachentami 

Wzorowa Firma to
Innowacja i Nowoczesność

Wzorowe Firmy wprowadzają na rynek
nowoczesne produkty, 
najwyższej jakości, 
uznawane za najlepsze na świecie

Wzorowa Firma to przestrzeń dla Rozwoju

Nagrodzone przedsiębiorstwa dysponują
terenami inwestycyjnymi 
w kraju i zagranicy

Wzorowa Firma to 
dobre słowo na początek dnia

Nagrodzone Przedsiębiorstwa to
miejsce do dobrego życia
gdzie każdy dzień wita się z uśmiechem

Wzorowa Firma to znakomita
promocja w mediach

Nagrodzone firmy w doskonały
sposób potrafią prezentować 
osiagnięcia w mediach
lokalnych, ogólnopolskich
i społecznościowych

Wzorowa Firma to pewne
i tylko dobre decyzje

Nagrodzone firmy to przykład
w jaki sposób można podejmować
dobre, służące wszystkim decyzje

Wzorowa Firma to wspacie
sportu zawodowego

Nagrodzone firmy stwarzają
doskonałe warunki klubom sportowym
do rozwoju, wychowania młodzieży
i osiągania sukcesów