Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lok.206   Telefon: 41-341-52-82, 576-544-990

           

Jesteś tutaj: REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU WZOROWA FIRMA

W tej zakładce znajdą Państwo krótki opis Konkursu "Wzorowa Firma" oraz korzyści płynące z przystąpienia do rywalizacji. Znajdują się tu także zapisane w formacie PDF dokumenty niezbędne do prawidłowego zgłoszenia przedsiębiorstwa oraz szczegółowy Regulamin Konkursu. 

Konkurs "Wzorowa Firma" jest jednym z najbardziej prestiżowych Projektów, skierowanych do Polskich przedsiębiorstw i firm komunalnych, producentów, podmiotów prywatnych i instytucji kultury. Realizowany od wielu lat - skupia się przede wszystkim na zaprezentowaniu osiągnięć, w najważniejszych dla rozwoju dziedzinach życia społecznego. Kapituła Konkursu za każdym razem przyznaje także specjalny Tytuł Wzorowego Menadżera. Firmy wytypowane przez Forum Ekspertów mogą starać się o Tytuł Lidera w swojej kategorii i rywalizować z innymi. Wszystkich Laureatów - o ile Kapituła Konkursu nie zdecyduje inaczej - jest szesnastu, po jednym z poszczególnych województw Polski. Przyznane Tytuły nie dublują się, a każdy z Laureatów może posługiwać się widocznym na zdjęciu zastrzeżonym znakiem "Wzorowa Firma" przez okres trzech lat. Laureaci są prezentowani na stronie głównej Konkursu „WZOROWA FIRMA”, a przyznane Certyfikaty - wraz z numerami i logotypami firm -  dostępne są w zakładce Certyfikaty.  

  


Na zdjęciu: Marek Glądalski Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Łodzi odbiera gratulacje od Redaktora Naczelnego Życia Regionów Artura Świtonia

Nagrody jakie otrzymują Laureaci w ramach Konkursu "Wzorowa Firma" to m.in. zaprezentowana na zdjęciu Statuetka Zwycięzcy. "Monumentalna rzeźba artystyczna mająca blisko 50 cm wysokości inspirowana jest widokiem Mistrzów Olimpijskich, którzy bardzo często po zwycięstwie biorą w obie ręce flagę narodową i trzymając ją nad głowa dokonują rundy honorowej przed publicznością. Oni są wówczas uznawani za wzór pracy i konsekwencje w działaniu, stąd pomysł i inspiracja" - stwierdza Dyrektor Konkursu "Wzorowa Firma" Redaktor Naczelny "Życia Regionów" Artur Świtoń. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma także pamiątkowy Certyfikat wydany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, potwierdzający przyznanie Tytułu. Na Certyfikacie będzie wskazanie w jakiej kategorii nagrodzone przedsiębiorstwo zostało Liderem.


Na zdjęciu: Statuetki Zwycięzcy czekają na Laureatów

Do Konkursu Wzorowa Firma trafić można na kilka sposobów. Najczęściej Nominacja do Konkursu jest konsekwencją obrad Forum Ekspertów, które decyduje o wytypowaniu do nagrody kilku przedsiębiorstw z poszczególnych Regionów Polski. Zgłoszenie może nadejść także z Urzędów Marszałkowskich, które często współpracują z Organizatorem. Ostatnią dopuszczoną w Regulaminie formą uczestniczenia w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia przez firmę, która podejmie decyzje o przystąpieniu do rywalizacji z innymi. 


Na zdjęciu: Laureaci Konkursu podczas pamiątkowej sesji fotograficznej

     Co trzeba zrobić aby otrzymać Tytuł Wzorowa Firma.:

  • Wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać na adres Organizatora Konkursu.
  • Uzupełnić wg wzoru specjalną Ankietę Zgłoszeniową.
  • Przesłać materiał zdjęciowy lub film, potwierdzający opisane w Ankiecie Projekty.
  • Czekać na decyzję Członków Forum Ekspertów, którzy dokonają wnikliwej analizy nadesłanych materiałów i zadecydują o przyznaniu lub nieprzyznaniu Tytułu "Wzorowa Firma".


Na zdjęciu: Gale Wzorowych maja zawsze bardzo bogatą oprawę artystyczną. We Wrocławiu towarzyszył nam "Big Band Dobczyce"

O decyzji Kapituły Konkursu - każdy ze zgłoszonych do rywalizacji przedsiębiorstw dowie się otrzymując Wyciąg z Obrad Kapituły Konkursu. Dokument ten wraz z uzasadnieniem będzie przesyłany drogą elektroniczną. W przypadku pozytywnej decyzji Kapituły Konkursu - Organizator czyli Spółka Wzorowi Polska - rozpocznie realizację Kampanii Promocyjnej, szczegółowo opisanej na Karcie Zgłoszeniowej. Zrealizowane  w tym czasie produkcje oraz przygotowane materiały wydawnicze mają na celu m. in. Wzorowe przedstawienie nagrodzonego przedsiębiorstwa na Uroczystej Gali oraz zaprezentowanie Laureatów w mediach społecznościowych i na stronach Konkursu.  

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN KONKURSU 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU