Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lok.206   Telefon: 41-341-52-82, 576-544-990

           

Jesteś tutaj: AKTUALNOŚCI Ocenimy Najlepsze Firmy Komunalne

Ocenimy Najlepsze Firmy Komunalne

W czerwcu 2021 roku poznamy najlepsze polskie firmy komunalne. Forum Ekspertów uznało bowiem, że w tej dziedzinie życia gospodarczego nastąpiły bardzo duże zmiany, wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań, powstały nowe obiekty i usprawniono obsługę klientów.
Laureatami mogą zostać firmy z wielu branż: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, firmy zajmujące się wywozem śmieci i gospodarką odpadami, służące mieszkańcom gminne i miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji a także zakłady energetyki cieplnej czy przedsiębiorstwa utrzymujące gospodarkę terenami zielonymi w miastach i gminach.
Do konkursu przystąpią podmioty wytypowane przez Forum Ekspertów a także te wskazane przez samorządy. Nagrodą główna jest prestiżowy tytuł przyznawany na trzy lata, potwierdzony specjalnym Certyfikatem oraz przygotowywaną specjalnie na tą okazję – statuetką „Zwycięzcy”.
Nagrody zostaną wręczone w Warszawie.