Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lok.206   Telefon: 41-341-52-82, 576-544-990

           

Jesteś tutaj: AKTUALNOŚCI Forum Ekspertów opracowało nominacje

Forum Ekspertów opracowało nominacje

Wykorzystując najnowocześniejsze techniki rozmów i komunikacji oraz wymiany zdjęć i filmów, członkowie Forum Ekspertów – nie czekając na decyzje władz centralnych dotyczących spotkań bezpośrednich – prowadzi swoje obrady w systemie online. Paradoksalnie przyczynia się to do działań proekologicznych, ponieważ podczas obrad nie drukujemy często kilkudziesięciu stron dla każdego z członków Forum. Opinie i poglądy wymieniane są elektronicznie i powoduje to przyspieszenie przekazu informacji, co wpływa na praktyczniejsze i rzetelniejsze ocenienie firm a także opracowanie listy przedsiębiorstw zasługujących na miano „Wzorowej Firmy”.
Ocena prowadzona jest w oparciu o materiały przygotowane przez organizatora konkursu a pochodzące z Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Marszałkowskich, odzwierciedlając i potwierdzając w ten sposób informację m.in. z zakresu wykorzystania „Funduszy Ochrony Środowiska”, „Funduszy Unijnych”, czy zrealizowanych inwestycji.
Ważne są także opinie mieszkańców, z którymi rozmawiają członkowie Forum Ekspertów, ponieważ każda oceniania firma komunalna ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia w polskich miastach i gminach.
Całość opracowania jest następnie konsultowana i przekazywana przedsiębiorcom jako ostateczna decyzja Kapituły Konkursu „Wzorowa Firma”.
Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem w każdym z województw zwycięży tylko jedno przedsiębiorstwo w poszczególnej branży.