Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lok.206   Telefon: 41-341-52-82, 576-544-990

           

Jesteś tutaj: AKTUALNOŚCI Spotkania z Nominowanymi Rozpoczęte

Spotkania z Nominowanymi Rozpoczęte

Ponad 50 firm z całej Polski zostało wytypowanych do otrzymania Nagrody „Wzorowa Firma” – Komunalni 2021. To zarówno spółki wodno-ściekowe jak i przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem czystości w miastach oraz firmy specjalizujące się w segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. W każdym z 16-u Regionów wytypowano co najmniej 3 firmy, a na Mazowszu w Małopolsce i na Śląsku po 6. Od maja do końca sierpnia, reprezentujący głównego organizatora Konkursu - Redakcję „Życia Regionów” Artur Świtoń - spotyka się  z Prezesami wytypowanych przedsiębiorstw, wręczając Nominację i informując o korzyściach z  przystąpienia do Konkursu. Wszyscy otrzymują komplet dokumentów z obszernym komentarzem i dokładnymi wskazówkami, co należy zrobić, aby otrzymać Tytuł „Wzorowa Firma”. Następnym etapem konkursu jest ocena merytoryczna, prowadzona przez Kapitułę, w skład której wchodzą specjaliści zrzeszeni w Forum Ekspertów. Finał Konkursu zaplanowano na jesień 2021 roku.